Algemene Voorwaarden

Welkom bij DK Gadget! Wij verzoeken je de onderstaande algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat je gebruik maakt van onze website en diensten. Door onze website te bezoeken en/of gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

**1. Algemeen**

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen DK Gadget, gevestigd aan [Jouw adres], [Postcode], [Plaats], en haar klanten. Door onze website, dkgadget.com, te gebruiken, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

**2. Definities**

 

– **Website:** De website dkgadget.com.

– **Gebruiker:** Iedereen die gebruik maakt van de website.

– **Overeenkomst:** Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of digitaal, van een levering van één of meer producten of diensten van DK Gadget.

– **Producten en diensten:** Alle door DK Gadget aangeboden goederen en diensten.

 

**3. Gebruik van de website**

 

– Je mag de website slechts gebruiken voor legale doeleinden en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen.

– Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je accountgegevens en wachtwoord. DK Gadget kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeautoriseerd gebruik van je account.

 

**4. Bestellingen en betalingen**

 

– Alle bestellingen die via de website worden geplaatst, zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten.

– Zodra je een bestelling plaatst, ontvang je een bevestiging per e-mail. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat DK Gadget de bevestiging van de bestelling heeft verstuurd.

– Betalingen kunnen worden gedaan via de op de website aangegeven betaalmethoden.

– Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

 

**5. Levering**

 

– DK Gadget streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te verwerken en verzenden. De levertijd kan echter variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten en de bestemming van de levering.

– De verantwoordelijkheid voor het product gaat over op de gebruiker op het moment van levering.

 

**6. Herroepingsrecht en retouren**

 

– Gebruikers hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

– Tijdens de herroepingstermijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je mag het product slechts uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of je het wilt behouden.

– Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, dien je contact met ons op te nemen via email: [email protected].

– Na ontvangst en beoordeling van de geretourneerde producten, wordt het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terugbetaald.

 

**7. Garantie en klachten**

 

– DK Gadget biedt garantie op haar producten in overeenstemming met de geldende wettelijke rechten.

– Indien je een klacht hebt over een product of onze dienstverlening, verzoeken wij je contact met ons op te nemen via [email protected]. Wij streven ernaar om eventuele klachten zo snel mogelijk te behandelen en op te lossen.

 

**8. Aansprakelijkheid**

 

– DK Gadget is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, of schade door bedrijfsstagnatie.

– De aansprakelijkheid van DK Gadget blijft te allen tijde beperkt tot het bedrag van de gefactureerde waarde van de betreffende overeenkomst.

 

**9. Intellectuele eigendomsrechten**

 

– Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de daarop aangeboden content berusten bij DK Gadget of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van DK Gadget content van de website te kopiëren, te distribueren, te modificeren, of beschikbaar te stellen aan derden.

 

**10. Wijzigingen**

 

– DK Gadget behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht met ingang van de datum van publicatie op de website.

– Door de website te blijven gebruiken na wijzigingen, ga je akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden.

 

**11. Toepasselijk recht en geschillen**

 

– Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DK Gadget partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

– Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van DK Gadget.