Privacyverklaring

Welkom bij DK Gadget! Jouw privacy en de bescherming van je persoonlijke gegevens zijn van groot belang voor ons. Dit privacybeleid is opgesteld om je te informeren over hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer je onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten, of op andere wijze met ons communiceert.

 

**1. Verzameling van persoonsgegevens**

 

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken:

– **Contactgegevens:** zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

– **Gebruiksgegevens:** zoals je IP-adres, browser type, bezochte pagina’s, en de tijd en datum van je bezoek.

– **Registratiegegevens:** zoals gebruikersnaam, wachtwoord, voorkeuren en feedback.

– **Betalingsgegevens:** voor het verwerken van betalingen verzamelen wij gegevens zoals creditcardnummers, bankrekeningnummers en factuuradres.

 

**2. Gebruik van persoonsgegevens**

 

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het leveren van onze producten en diensten.

– Het verbeteren van onze website en dienstverlening.

– Het verwerken van betalingen en administratieve taken.

– Het verstrekken van klantenservice en ondersteuning.

– Het informeren over updates, aanbiedingen en promoties gerelateerd aan onze diensten.

– Het naleven van wettelijke verplichtingen en het oplossen van mogelijke geschillen.

 

**3. Delen van persoonsgegevens**

 

Wij verkopen jouw persoonsgegevens niet aan derden. Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met:

– **Dienstverleners:** om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren, zoals hostingproviders, betalingsverwerkers en technische ondersteuners.

– **Wettelijke instanties:** wanneer vereist door de wet of om te voldoen aan een juridisch proces.

 

**4. Beveiliging van persoonsgegevens**

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging.

 

**5. Jouw rechten**

 

Je hebt het recht om:

– Inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij van je hebben.

– Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.

– Je persoonsgegevens te laten verwijderen.

– De verwerking van je persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken.

– Je persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (dataportabiliteit).

 

Om deze rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

 

**6. Cookies**

 

Wij maken gebruik van cookies om je gebruikservaring op onze website te verbeteren. Een cookie is een klein bestand dat door onze server naar je computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op je harde schijf. Je kunt je browser zo instellen dat je geen cookies ontvangt of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer cookies worden verzonden.

 

**7. Wijzigingen in het privacybeleid**

 

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen je op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het bijgewerkte beleid op onze website te plaatsen met een nieuwe ingangsdatum.